Cuộc sống mỗi người là một chuỗi hàng tỷ những hoạt động và mỗi hoạt động ấy, người ta lại lựa chọn cho mình một cách ứng xử riêng, đậm chất cá nhân. Và, vào các thời điểm khác nhau, nếu người ấy có cách xử lý chung với cùng một vấn đề thì gọi là phong cách, còn cách...