COFFEE COLDBREW WHISKY – BẠN ĐÃ THỬ CHƯA?

COFFEE COLDBREW WHISKY – BẠN ĐÃ THỬ CHƯA?

Ngày trước, mỗi lần thèm cafe hương rượu là phải lọ mọ lên tận phố, đến Manzi gọi cốc cafe rum. Đúng trước đợt giãn cách lại tìm được loại cafe túi lọc hương whisky nên đỡ cảm thấy trống vắng những ngày lùi thủi ở nhà. Tham khảo các ủ cafe coldbrew hạt Cafe coldbrew...