HƯỚNG DẪN ĐỔI EMAIL TRONG TÀI KHOẢN CANVA EDUCATION

HƯỚNG DẪN ĐỔI EMAIL TRONG TÀI KHOẢN CANVA EDUCATION

Canva Education là gì? Canva Education là một trong các loại ba tài khoản của Canva gồm cơ bản (basic), giáo dục (education) và chuyên nghiệp(pro), dành cho các nhà giáo vào học sinh/sinh viên. Canva Education khác gì so với canva pro Tài khoản Canva Education theo...