Canva Whiteboard là tính năng được Canva phát triển trong nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc từ xa của các tổ chức. Bài viết này hướng dẫn sử dụng Canva whiteboard và ví dụ cụ thể về tổ chức thảo luận hiệu quả với Canva whiteboard.

Hướng dẫn sử dụng Canva Whiteboard
Hướng dẫn sử dụng Canva Whiteboard

Canva Whiteboard là gì?

Canva Whiteboard (bảng trắng) là một chức năng của Canva, có chứa không gian kỹ thuật số trực tuyến để các nhóm, lớp, hội thảo, cá nhân trực quan hóa các ý tưởng và cộng tác đồng bộ (synchronous) trong thời gian thực.

Canva Whiteboard được sử dụng khi nào?

Với khả năng tương tác đồng bộ và kho mẫu phong phúc, Canva whiteboard có  thể sử dụng linh hoạt phục vụ các mục đích cá nhân, nhóm, tổ chức trong việc phát triển ý tưởng, xây dựng biểu mẫu hoặc thảo luận nhóm, ví dụ:

  • Tổ chức hội thảo
  • Phát triển ý tưởng
  • Xây dựng kế hoạch dự án
  • Thảo luận nhóm
  • Thảo luận trực tuyến qua zoom

Canva Whiteboard có miễn phí không?

Canva Whiteboard là chức năng sẵn có trong canva, kể cả đối với tài khoản Canva miễn phí.

Hướng dẫn sử dụng Canva whiteboard?

Bước 1: Thêm Canva whiteboard

Có hai cách để tạo Canva whiteboard:

Cách 1: Tạo Canva whiteboard từ cửa giao diện trang chủ.

Cách 2: Mở rộng bản trình chiếu sang Canva whiteboard

Truy cap Canva whiteboard HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA WHITEBOARD
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA WHITEBOARD – 2 cách truy cập vào Canva whiteboard

 Bước 2: Chọn Canva Whiteboard template (mẫu bảng)

Tại cửa sổ giao diện của Canva Whiteboard bạn có thể lựa chọn rất nhiều mẫu khác nhau.

Không gian thiết kế không giới hạn, cho phép bạn có thể thêm rất nhiều biểu mẫu trên cùng một giao diện. Các thành viên có thể tùy chọn xem các biểu mẫu khác nhau tại cùng một thời điểm.

3 2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA WHITEBOARD
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA WHITEBOARD – Kho mẫu đa dạng

Một số biểu mẫu thông dụng

Sơ đồ tư duy

image HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA WHITEBOARD

Phân tích swort

image 1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA WHITEBOARD

Vẽ chân dung khách hàng

image 2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA WHITEBOARD

Sơ đồ các bên liên quan

image 3 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA WHITEBOARD

Sơ đồ xương cá

image 4 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA WHITEBOARD

Bước 3: Thêm thành viên tham gia

Có hai cách để thêm các thành viên tham gia thảo luận, tương tác:

5 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA WHITEBOARD
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA WHITEBOARD – thêm người tham gia thảo luận

Cách 1: người chủ trì thêm thủ công từng thành viên

Cách  2: gửi link hoặc mã QR code để người tham gia truy cập.

Người chủ trì thảo luận cần lưu ý khi lựa chọn chế độ chia sẻ gồm: cá nhân, nhóm hoặc bất cứ ai có liên kết.

6 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA WHITEBOARD

Bước 4: Thảo luận trực tuyến

Các thành viên tham gia thảo luận có quyền tương tự nhau trong việc di chuyển các đối tượng, thêm nội dung hoặc tương tác với các ý kiến, nội dung của các thành viên khác trong nhóm.

Bạn có thể quan tâm tới bài viết Hướng dẫn sử dụng các công cụ, chức năng trong Canva

7 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA WHITEBOARD

Chức năng quick flow: cho phép nhân đôi đối tượng ngay trên màn hình bằng dấu cộng thay vì phải chọn tổ hợp phí Ctrl+C và Ctrl+V.

8 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA WHITEBOARD
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA WHITEBOARD – chức năng quick flow

Chức năng Bộ đếm giờ: cho phép hiển thị thời gian đếm ngược tới tất cả các thành viên tham gia thảo luận.

9 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA WHITEBOARD

Bước 5: Tải xuống

Có hai lựa chọn tải xuống

Lựa chọn 1: chọn khu vực cần tải và sử dụng chức năng Tải xuống phần đã chọn

10 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA WHITEBOARD

 

Lựa chọn 2: tải xuống toàn bộ các biểu mẫu trong không gian thiết kế

 

11 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA WHITEBOARD

Ví dụ cụ thể về tổ chức thảo luận nhóm trong hội thảo

Bước 1: Chuẩn bị nội dung cần thảo luận  

Ví dụ các nội dung cần thảo luận trong công ty bao gồm: Phát triển ý tưởng sản phẩm, vẽ chân dung khách hàng, tìm nhu cầu của khách hàng, phân tích nguyên nhân gốc rễ của nỗi đau, phác thảo tính năng của sản phẩm.

Với các nội dung như vậy, người chủ trì cần chuẩn bị các biểu mẫu thảo luận như bảng sau:

Nội dungBiểu mẫuNgười tham giaHình thức
Phát triển ý tưởng sản phẩmSơ đồ tư duyTòan bộ công tyThảo luận chung, trực tiếp trên Canva Whiteboard
Vẽ chân dung khách hàng, tìm nhu cầu của khách hàngCustomer CanvasTheo nhóm (phòng marketing, phòng khách hàng…)Thảo luận theo nhóm, trực tiếp trên Canva Whiteboard
Phân tích nguyên nhân gốc rễ của nhu cầuSơ đồ xương cáTheo nhóm (phòng marketing, phòng khách hàng…)Thảo luận theo nhóm, trực tiếp trên Canva Whiteboard
Phác thảo tính năng của sản phẩmTính năng sản phẩmTheo nhóm (phòng marketing, phòng khách hàng…)Thảo luận theo nhóm, trực tiếp trên Canva Whiteboard

Bước 2: Chuyển các nội dung thảo luận theo nhóm   

Từ chương trình của hội thảo, người chủ trì tạo thành các không gian thảo luận cho các nhóm riêng theo các chủ đề bằng cách tạo thêm trang cho từng nội dung, cho từng nhóm:

12 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA WHITEBOARD
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA WHITEBOARD – Chuẩn bị nội dung thảo luận theo nhóm

       

Bước 3: Tổ chức thảo luận

Các nhóm tham gia thảo luận, xây dựng nội dung trên không gian được phân công

Bước 4: Trình bày

Các nhóm sử dụng kết quả thảo luận bằng chức năng trình chiếu

Bước 5: Tổng hợp tài liệu làm báo cáo tổng kết hội thảo

Người chủ trì tổng hợp và in các kết quả thảo luận của các nhóm phục vụ báo cáo hội thảo.

Canva Whiteboard là tính năng được Canva phát triển trong nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc từ xa của các tổ chức. Canva Whiteboard ngày càng được áp dụng nhiều ở các tổ chức có thành viên làm việc từ xa hoặc các hội nghị quốc tế có thành viên từ nhiều nước.