Canva Education là gì?

Canva Education là một trong các loại ba tài khoản của Canva gồm cơ bản (basic), giáo dục (education) và chuyên nghiệp(pro), dành cho các nhà giáo vào học sinh/sinh viên.

Canva Education khác gì so với canva pro

Tài khoản Canva Education theo email cá nhân có kho tư liệu tương tự như tài khoản Canva pro .

Với tài khoản của mình, các bạn sinh viên có thể tạo được các bản Sơ yếu lý lịch hợp gu các anh chị HR của nhà tuyển dụng chỉ với 3 bước cơ bản.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – LET’S CANVA YOUR IDEA

Tuy nhiên, các bạn cũng cần lưu ý, hàng năm bộ phận IT của các cơ sở giáo dục sẽ rà soát và vô hiệu hóa hệ thống email của các sinh viên đã tốt nghiệp. Vì vậy, các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp cần thay đổi email trong tài khoản để không bị mất các bản Sơ yếu lý lịch bằng Canva.

Các bạn có thể thay đổi email trong tài khoản Canva Education theo các bước sau:

1. Chọn Account Setting >> Your Account >> Edit email >> Nhập email không có đuôi edu

Thay địa chỉ email có đuôi edu trong tài khoản Canva Education bằng địa chỉ email không có đuôi edu

Thay địa chỉ email có đuôi edu trong tài khoản  bằng địa chỉ email không có đuôi edu

2. Chọn Login & Security >> Chọn thêm password

Thêm mật khẩu đăng nhập cho tài khoản Canva Education

Thêm mật khẩu đăng nhập cho tài khoản Canva 

3. Quay lại Your account >> Chọn Disconect email đuôi edu

Ngắt kết nối tài khoản Canva Education với địa chỉ email đuôi edu

Ngắt kết nối tài khoản  với địa chỉ email đuôi edu

4.  Đăng nhập lại với email và mật khẩu mới.

Các chức năng, các bản thiết kế của bạn và Sơ yếu lý lịch bằng Canva của bạn sẽ được lưu giữ nguyên vẹn.

Đăng ký Canva miễn phí

Các bạn có thể xem chi tiết các thao tác hướng dẫn đổi email trong tài khoản Canva Education dưới đây.

Copy of dang ky tai khoan EDU by Phung Thuy