Canva vừa công bố các cập nhật (update) trong tháng 7 năm 2021gồm 3 nội dung chính:

  • Cập nhật chức năng tìm kiếm: Ô tìm kiếm không chỉ còn là tìm template
  • Cập nhật chức năng điều chỉnh file pdf: Cho phép tải file PDF lên Canva và chỉnh sửa nh như một file thiết kế
  • Cập nhật giao diện: Bổ sung thông tin giao diệu lưới và thêm giao diện danh sách

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – LET’S CANVA YOUR IDEA

1. Cập nhật của Canva tháng 7/2021: Ô tìm kiếm không chỉ còn là tìm template

Canva bổ sung chức năng cho phép tìm kiếm đến tiêu đề và nội dung trong từng thiết kế thay vì chỉ có chức năng tìm template như trước đây.

chức năng tìm kiếm được bổ sung thêm lựa chọn tìm kiếm nội dung trong các thiết kế
Chức năng tìm kiếm được bổ sung thêm lựa chọn tìm kiếm nội dung trong các thiết kế

call to action Cập nhật của Canva

2.Cập nhật của Canva tháng 7/2021: Cho phép tải file PDF lên Canva và chỉnh sửa nh như một file thiết kế

Canva cho phép người dùng tải thêm các file có định dạng pdf để chỉnh sửa như một bản thiết kế. Đội ngũ Canva đang tiếp tục làm việc để bổ sung các định dạng khác tải lên Canva và điều chỉnh như một bản thiết kế.

Cập nhật của Canva
tải file PDF lên Canva và chỉnh sửa nh như một file thiết kế

3. Bổ sung thông tin giao diệu lưới và thêm giao diện danh sách

Canva bổ sung thêm thông tin về kích thước và thời gian cập nhật gần nhất của thiết kế trong giao diện dạng lưới và bổ sung thêm giao diện danh sách giúp tìm kiếm các thiết kế nhanh hơn.

Cập nhật của Canva
Bổ sung thông tin giao diệu lưới và thêm giao diện danh sách

call to action Cập nhật của Canva

Chi tiết cập nhật từ Canva