CANVA’S UPDATES JULY 2021

CANVA’S UPDATES JULY 2021

Canva vừa công bố các cập nhật trong tháng 7 gồm 3 nội dung chính: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CANVA CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – LET’S CANVA YOUR IDEA 1. Ô tìm kiếm không chỉ còn là tìm template Canva bổ sung chức năng cho phép tìm kiếm đến tiêu đề và nội dung trong từng thiết kế...
3 BƯỚC ĐƠN GIẢN TẠO SƠ YẾU LÝ LỊCH BẰNG CANVA

3 BƯỚC ĐƠN GIẢN TẠO SƠ YẾU LÝ LỊCH BẰNG CANVA

Canva Education là một trong các loại tài khoản của Canva ưu tiên cho đối tượng là nhân viên và người học của các cơ sở giáo dục (những người có tài khoản với đuôi edu). Tại khoản Canva Education theo email cá nhân có kho tư liệu tương tự như tài khoản Canva pro . Với...
HƯỚNG DẪN ĐỔI EMAIL TRONG TÀI KHOẢN CANVA EDUCATION

HƯỚNG DẪN ĐỔI EMAIL TRONG TÀI KHOẢN CANVA EDUCATION

Canva Education là một trong các loại tài khoản của Canva ưu tiên cho đối tượng là nhân viên và người học của các cơ sở giáo dục (những người có tài khoản với đuôi edu). Tại khoản Canva Education theo email cá nhân có kho tư liệu tương tự như tài khoản Canva pro . Với...