Về tác giả

Chào bạn, 

Mình là Thùy, mình có kinh nghiệm hơn 14 năm trong lĩnh vực tuyển sinh, tư vấn nghề nghiệp và quản lý giáo dục đại học.

Trong 14 năm ấy, có nhiều lần tôi đã bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng của các em học sinh, các vị phụ huynh khi các cơ hội vụt qua tầm tay vì không có đủ thông tin hoặc bởi những bất cẩn nhỏ khi đăng ký xét tuyển. Những ánh mắt, câu chuyện ấy là nỗi ám ảnh với tôi mỗi mùa tuyển sinh đi qua. Mình luôn ước giá mà tôi gặp được họ sớm hơn.

Tôi chọn cách “gặp” được nhiều người hơn vào những thời điểm quan trọng như vậy và hi vọng sẽ giúp được nhiều người hơn.Mình chọn cách chia sẻ ở đây, Blog này, những kinh nghiệm của mình về tuyển sinh, về chọn nghề và chọn nghiệp. Mình mong gặp được nhiều niềm vui hơn.

Mình cũng sẽ kể ở đây, hành trình tôi lớn lên cùng hai cô con gái nhỏ của tôi, hành trình  lớn nhất cuộc đời tôi.