Sử dụng Gmail hiệu quả

Gmail là một công cụ quen thuộc và bạn thường phải sử dụng hàng ngày. Sử dụng Gmail thông minh sẽ giúp hạn chế các thao tác lặp lại để hiệu suất công việc được cải thiện.

5 Cách sử dụng Gmail hiệu quả

1. Sắp xếp email thông minh

2. Xem trước nội dung email trong Gmail

3. Hẹn giờ gửi thư trong Gmail

4. Tạo lịch nhắc từ email

5. Phân luồng email

Chi tiết xem trong video hướng dẫn

Tham khảo Cài đặt Google Chrome hiệu quả