Gmail là một công cụ quen thuộc và bạn thường phải sử dụng hàng ngày. Sử dụng Gmail hiệu quả sẽ giúp hạn chế các thao tác lặp lại để hiệu suất công việc được cải thiện.

1. Sắp xếp email thông minh

2. Xem trước nội dung email trong Gmail

3. Hẹn giờ gửi thư trong Gmail

4. Tạo lịch nhắc từ email

5. Phân luồng email

Chi tiết xem trong video hướng dẫn


5 cách sử dụng Gmail hiệu quả giúp TĂNG TỐC công việc của bạn -Tự túc là hạnh phúc


Tham khảo Cài đặt Google Chrome hiệu quả