Google Chrome là một ứng dụng rấ quen thuộc đối với đa số người dùng internet. Việc truy cập liên tục vào ứng dụng này hàng ngày sẽ có rất nhiều thao tác lặp đi lắp lại. Bạn nên biết một số cài đặt cơ bản để giúp giảm thiểu thời gian thao tác trên ứng dụng này.

3 cài đặt google chrome
3 cài đặt google chrome

1. Phân luồng tài khoản Google Chrome

2. Sử dụng Bookmarks cho Google Chrome

3. Cài đặt google chrome extension hữu ích

Bạn có thể thích 5 cách sử dụng Gmail hiệu quả giúp TĂNG TỐC công việc của bạn