3 Cách sử dụng Google Chrome hiệu quả


sddefault 3 Cài đặt google chrome
Share this

Google Chrome là một ứng dụng rấ quen thuộc đối với đa số người dùng internet. Việc truy cập liên tục vào ứng dụng này hàng ngày sẽ có rất nhiều thao tác lặp đi lắp lại. Bạn nên biết một số cài đặt cơ bản để giúp giảm thiểu thời gian thao tác trên ứng dụng này.

3 cài đặt google chrome
3 cài đặt google chrome

1. Phân luồng tài khoản Google Chrome

2. Sử dụng Bookmarks cho Google Chrome

3. Cài đặt google chrome extension hữu ích

[ezps_tp_post_layout video=”7ApIN0shNe0″ description=”Google Chrome 3 cài đặt lười chảy thây – Cách sử dụng Google Chrome hiệu quả – Tự túc là hanh phúc” subscribe=”UCfvGkOjrtcfUX0yKA1VG1VQ”]

Tham khảo 5 cài đặt Gmail hiệu quả

Share this

Bài viết gần đây